1ο Δημοτικό Σχολείο Ιτέας Φωκίδας

Διευθυντής: Ιωάννης Χατζής

Αγουροπούλου 10,  332 00 Ιτέα Φωκίδας
τηλ. 2265032290
mail@1dim-iteas.fok.sch.gr