Τα διαδραστικά σχολικά βιβλία περιλαμβάνουν το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων με επιπλέον δραστηριότητες.
 
Αυτές οι δραστηριότητες ή παραπομπές σε επιπλέον υλικό μπορείτε να τις επισκεφθείτε όταν διαπιστώστε την ύπαρξη κάποιων από τα σήματα που φαίνονται δεξιά:Επιπλέον δραστηριότητες και ασκήσεις στο Φωτόδεντρο
Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια –Πλατφόρμα Αίσωπος.
—————————————————————————————— 

—————————————————————————————— 
Διαδραστικά βιβλία Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ :

—————————————————————————————— 
Διαδραστικά βιβλία Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ :

—————————————————————————————— 
Διαδραστικά βιβλία Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ :

—————————————————————————————— 
Διαδραστικά βιβλία Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ :

—————————————————————————————— 
Διαδραστικά βιβλία Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ :