Επιμορφωτική Ημερίδα, 7 Σεπτεμβρίου

ΤΕΤΑΡΤΗ, 7.9.2022 ΦΩΚΙΔΑ
[Ενότητα ΣΕΕ: Παπαγεωργίου Ιωάννης]
Σύνδεσμος: https://minedu-primary2.webex.com/meet/papageo

8:30:8:45
Χαιρετισμοί, Περιφερειακή Δ/ντρια, ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας, Οργανωτικός Συντονιστής ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας

8:45-9:40
Δ/ντρια ΔΠΕ Φωκίδας

9:40-10:00
Διάλειμμα

10:00-10:30
ΚΕΔΑΣΥ ΦΩΚΙΔΑΣ

10:30-11:00
«Συνεργασία -Επικοινωνία σχολείου οικογένειας- Φαινόμενα σχολικής βίας και εκφοβισμού»
Παπαγεωργίου Ιωάννης, ΣΕΕ ΠΕ70 4ης Ενότητας ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας

11:00-11:15
Διάλειμμα

11:15-11:45
«Διδακτικές Προσεγγίσεις και σύγχρονες μέθοδοι Διδασκαλίας στα γνωστικά αντικείμενα»
Ζούνη Ευαγγελία, ΣΕΕ ΠΕ70 5ης Ενότητας ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας

11:45-12:15
«Διαφοροποιημένη Διδασκαλία: Βασικές αρχές-Πρακτικές προγραμματισμού Αξιολόγηση»
Δρ Καρλατήρα Διονυσία ΣΕΕ ΠΕ70 7ης Ενότητας ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας

12:15:12:25
Διάλειμμα

12:25-13:00
«Συνεργασία εκπαιδευτικών»
Τσαπρούνης Αθανάσιος ΣΕΕ ΠΕ 70, 3ης Ενότητας ΠΕΚ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας

13:00-13:15
Ολομέλεια-Συζήτηση