Πλατφόρμα edupass.gov.gr για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού και την απλούστευση των διαδικασιών ελέγχου για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων στη σχολική κοινότητα

Αγαπητοί γονείς,

Όπως μας γνωστοποιήθηκε, έπειτα από τροποποίηση της αρχικής απόφασης-οδηγίας, οι μαθητές θα συνεχίσουν να προσέρχονται στο σχολείο επιδεικνύοντας κάθε Τρίτη και Παρασκευή τη σχετική βεβαίωση-δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού τεστ (self-test).

Σας υπενθυμίζουμε ότι η δήλωση είναι υποχρεωτική (στο:edupass.gov.gr) και αφορά μόνο τους μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων.

Οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα προμηθεύονται από τη Δευτέρα 1 έως και το Σάββατο 6 Νοεμβρίου μία συσκευασία με πέντε (5) δωρεάν αυτοδιαγνωστικά τεστ (self-test) από τα φαρμακεία, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των ημερών από 5 έως 22 Νοεμβρίου.

Με εκτίμηση,
Ο Δ/ντής του Σχολείου
Χατζής Ιωάννης

<><><><><><><><><><>

Aγαπητοί γονείς,

Στα εργαλεία που διαθέτει η Πολιτεία για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού και την απλούστευση των διαδικασιών ελέγχου για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων στη σχολική κοινότητα, μπαίνει η πλατφόρμα edupass.gov.gr

Από την επόμενη εβδομάδα οι δηλώσεις αποτελέσματος του αυτοδιαγνωστικού τεστ (self-test) θα δηλώνονται υποχρεωτικά  στην πιο πάνω διεύθυνση -όχι στη self-testing.gov.gr που ίσχυε έως τώρα- και καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης (κάθε Τρίτη και Παρασκευή) της υπεύθυνης δήλωσης από τους μαθητές.

Με το edupass.gov.gr, o Διευθυντής της σχολικής μονάδας θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να επιβεβαιώνει ότι εντός της σχολικής μονάδας βρίσκονται μόνο πρόσωπα (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί/μέλη Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π., επισκέπτες), τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία.

Μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί/μέλη Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π., επισκέπτες που δεν θα έχουν υποβάλει δήλωση στην πιο πάνω πλατφόρμα δεν θα γίνονται δεκτοί στο σχολείο.

Σε περίπτωση που οι υπόχρεοι έχουν εμβολιασθεί ή που έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου, η δήλωση αυτή θα πρέπει να γίνει μία μόνο φορά.

Η αντίστοιχη δήλωση στο edupass.gov.gr  θα υποβάλλεται δύο φορές την εβδομάδα, κανονικά για τις ημέρες που ίσχυε έως τώρα (κάθε Τρίτη και Παρασκευή).

Με εκτίμηση,
Ο Δ/ντής του Σχολείου
Χατζής Ιωάννης