Παιδαγωγικά Προγράμματα E-Learning του Πανεπιστημίου Αθηνών

Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning)
του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Παιδαγωγικά

Τα προγράμματα της συγκεκριμένης κατεύθυνσης καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων τόσο σε θέματα ειδικής αγωγής, ενταξιακής εκπαίδευσης, μαθησιακών δυσκολιών και δημιουργικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της σχολικής τάξης, όσο και σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων και επιμέρους διδασκαλίας συγκεκριμένων μαθημάτων.

Η εκπαιδευτική διαδικασία στα προγράμματα E-Learning του ΕΚΠΑ υλοποιείται εξ αποστάσεως μέσω φιλικής προς το χρήστη εκπαιδευτικής πλατφόρμας που αξιοποιεί και ενσωματώνει όλες τις νέες τεχνολογίες προκειμένου να υποστηρίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η επικοινωνία εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου. Αναλόγως του αντικείμενου του προγράμματος περιλαμβάνονται, πέρα από το εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή, videos (διαλέξεις καθηγητών), παρουσιάσεις με animation, λογισμικές εφαρμογές, live streaming συναντήσεις αλλά και virtual reality τεχνικές. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρχουν και δια ζώσης συναντήσεις.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης ή Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης.

Σε όλα τα Προγράμματα απονέμονται βαθμοί ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training), ενώ οι απόφοιτοι, μαζί με το πιστοποιητικό, λαμβάνουν και Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass.

< Πάτησε εδώ για να δεις τα προσφερόμενα προγράμματα >